wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin


VALOR KATARZYNA BRZĄKAŁA
UL. KĘPIŃSKA 24
98-400 WIERUSZÓW
NIP: 997-010-44-66
 
Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie Papagalo. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem i zaakceptowaniem wszystkich postanowień Regulaminu i informacji w nim zawartych.
 
Słowniczek
1)   Sprzedawca – firma:
 
VALOR KATARZYNA BRZĄKAŁA
UL. KĘPIŃSKA 24
98-400 WIERUSZÓW
NIP: 997-010-44-66

2)    Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu na stronie internetowej Papagalo.pl, w tym konsument,
3)    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zakupu mebli) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego. 

 
§ 1
Informacje ogólne
1. Po wciśnięciu przycisku Dodaj do koszyka Klient wypełnia formularz zamówienia podając:
1. wybrana forma zapłaty za meble,
2. dane adresowe i kontaktowe,
3. aktualny numer telefonu (ułatwia kontakt z Klientem w szczególności przy dostawie),
4. dane do faktury (na życzenie).
2. Powyższe dane niezbędne są do sprawnego zrealizowania zamówienia. Ich brak może wydłużyć czas realizacji.
3. Wszystkie zamówienia przesyłane przez Klienta są potwierdzane przez zespół firmy Valor. Potwierdzenie maila wiadomością zwrotną daje pewność jej odczytania.
4. Wszystkie meble sprzedawane przez Firmę Valor są fabrycznie nowe.
5. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT
6. Firma Valor zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności i uczciwości takiego zamówienia.
 
§ 2
Dostawa i termin realizacji
1. Cena podana na stronie sklepu nie obejmuje kosztów transportu. Stawka za transport mebli doliczana  jest automatycznie po otwarciu zakładki z wybranym produktem i uzależniona jest od wybranej opcji zapłaty.
2. Termin realizacji uzależniony jest od aktualnych stanów magazynowych producentów (np. wybranego koloru) i zwykle trwa on od 2 do 21 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt). Przybliżony czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie na stronie sklepu może ulec wydłużeniu w okresach przedświątecznych, oraz w sytuacjach zależnych od producenta.
3. Termin realizacji zamówienia:
a) płatność z góry - czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od chwili potwierdzenia otrzymania wpłaty na konto firmy Valor
b) płatność przy odbiorze – czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od chwili potwierdzenia zamówienia przez firmę Valor
W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.
4. Dzień przed dostawą zespół Valor kontaktuje się z Klientem, by poinformować o przewidywanych godzinach dostawy, w celu sprawnego przygotowania się do odbioru. Transport odbywa się za pomocą firmy kurierskiej DPD lub transportu zorganizowanego. 
Kurier odpłatnie może wnieść paczki - zgodnie z życzeniem klienta.
5. Meble pakowane są w paczkach do samodzielnego montażu. Wewnątrz opakowania znajdują się wszelkie niezbędne do montażu akcesoria oraz instrukcja.
6. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. brak mebli na stanie magazynowym bezpośrednio u producenta mebli, wydłużony cykl produkcyjny niektórych modeli) termin dostawy może się przedłużyć. O ewentualnym wydłużeniu oczekiwania, Klient informowany jest telefonicznie bądź mailowo. 
7. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. brak materaca na stanie magazynowym bezpośrednio u producenta mebli, wydłużony cykl produkcyjny niektórych modeli) zamówione meble mogą zostać wysłane oddzielnymi paczkami.
8. Godzina oraz termin dostaw ustalane są odgórnie:
          a) kurier: poniedziałek-piątek w godzinach 8 00 - 16 00
          b) nasz transport - poniedziałek-sobota w godzinach 8 00- 22 00

 
§ 3
Płatności
1. Za każdy przedmiot zakupiony w Sklepie Papagalo Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny uwzględniając również koszt transportu.
2. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przelewie do kwoty produktu należy doliczyć koszt transportu.
3. Dane do przelewu:
 
Valor Katarzyna Brząkała
Ul. Polna 62/1
55-010 Groblice
18 1140 2004 0000 3102 7504 6788
 
§ 4
Odstąpienie od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie formularza zwrotu na adres mailowy biuro@papagalo.pl.

2. Konsument otrzyma formularz zwrotu wraz z pakietem informacji przesyłanego przez zespół Valor po złożonym zamówieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta   lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Towar należy zabezpieczyć i spakować w karton, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu. Uszkodzenia wynikające ze złego przygotowania paczki do wysyłki spowodują zmniejszenie wartości mebla, zatem zwrot pieniędzy zostanie pomniejszony o koszty naprawy. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
8. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
 
§ 5
Rękojmia i gwarancja
1. Na wszystkie towary stanowiące przedmiot zakupu udzielona zostaje gwarancja producenta.
2. Gwarancja producenta niezależna jest od prawa wykonywania rękojmi z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności wynikającymi z Kodeksu cywilnego.
 
§ 6
Reklamacje
1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne Kupujący kieruje na adres email Sprzedawcy,
tj. biuro@papagalo.pl
2. W e-mailu należy podać nr zamówienia, nazwę produktu, kolor, opis brakującego lub uszkodzonego elementu oraz przesłać zdjęcia uszkodzonego elementu.
3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, wynikające z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, płyt, miejscach łączenia desek nie będą uwzględniane, gdyż zdjęcia wykonane przez producentów przechodzą obróbkę komputerową. 
4. Ze względu m. in. na ustawienia monitora bądź oświetlenie, kolorystyka płyt i wybarwienie tkanin mogą się nieznacznie różnić od gotowego produktu. Nie stanowi to podstawy do reklamacji ani roszczeń wynikających z uprawnień rękojmi bądź gwarancji.
5. Reklamacje wynikające z winy kuriera będą uwzględnione tylko wtedy, gdy zostanie spisany protokół szkody przy kurierze w dniu dostarczenia przesyłki z dopiskiem, że opakowanie zewnętrzne jest uszkodzone. Prosimy zatem sprawdzić przesyłkę po jej otrzymaniu aby uniknąć kłopotów i nerwów związanych z uszkodzeniem towaru, nawet jeśli opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone. Uszkodzenia z winy kuriera często nie są widoczne na opakowaniu tylko na produkcie. Prosimy również o zrobienie zdjęcia protokółu i przesłanie na adres mailowy Sprzedawcy tj. biuro@papagalo.pl
6. Jeśli protokół szkody nie zostanie spisany w dniu dostarczenia przesyłki, wówczas koszty reklamacyjne będą po stronie klienta, gdyż klient nie dostosował się do zaleceń regulaminu. 
7. Reklamacje w przypadku wady technicznej powstałej w procesie produkcji trzeba zgłosić w ciągu 10 dni od daty dostarczenia produktu. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wady po przekroczeniu tego terminu.
 
§ 7
Gwarancja nie obejmuje wad naturalnych takich jak:
1. Zmiany koloru powodowane utlenieniem i nasłonecznieniem sosny, w przypadku mebli białych istnieje możliwość odbarwień powodowanych naturalną strukturą drewna sosnowego (zmiana barwy, sęków i słojów).
2. Wad związanych ze złym przechowywaniem tj. zła temperatura, wilgotność, bądź konserwacja nieodpowiednimi specyfikami.
3. Kiedy powodem obniżenia ceny jest wada towaru, o której wiadome było w momencie zakupu nie można zgłaszać reklamacji w stosunku do tej wady, na którą została udzielona obniżka ceny.
4. Różnice w wyglądzie mebli mogą wynikać z ustawień komputera.
5. Różnice w kolorach, układzie sęków i słojów nie mogą być reklamowane.
6. Sęki są charakterystyczną cechą tego tworzywa naturalnego i nie są powodem do reklamacji
7. Naturalne „skazy” oraz sęki występujące w strukturze drewna celowo zachowane w procesie tworzenia mebli podkreślają ich
autentyczność i naturalne piękno.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Informacje znajdujące się na stronie Papagalo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Sprzedawca zapewnia Kupującym ochronę danych osobowych, używanych wyłącznie dla realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 
§ 9
 Polityka prywatności
1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o zaprzestaniu ich wykorzystywania.(Dz.U. nr 133 poz. 883) "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania
2. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy Valor do celów marketingowych i ewidencyjnych.
3. Kupujący wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do: a) przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty, którym Sprzedawca zleca czynności niezbędne dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,b) przetwarzania jego danych osobowych w celu informowania go o produktach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące. 

RODO - INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

Ochrona danych osobowych naszych Klientów to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Zależy nam, aby na bieżąco informować Państwa o wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
Informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest Valor Katarzyna Brząkała, z siedzibą ba ul. Kępińskiej 24 98-400 w Wieruszowie. W każdej chwili mogą Państwo się skontaktować z naszymi pracownikami  w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres e-mail biuro@valor-meble.pl  pod numerem telefonu +48 882872343  lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

Co to jest RODO?
To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ureguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić informacje naszych Klientów. Dzięki RODO mają Państwo większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe.
W jakich celach będą przetwarzane moje dane osobowe?
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
b) w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO;
c) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO,
d) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży 

Jakie prawa dla klienta wprowadza RODO?
Najważniejsze uprawnienia, które daje RODO:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl