wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

WŁAŚCICIELEM SKLEPU VALOR-MEBLE.PL JEST FIRMA:
VALOR KATARZYNA BRZĄKAŁA
UL. POLNA 62/1
55-010 GROBLICE 
NIP: 997-010-44-66
 
Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie Valor-Meble. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem i zaakceptowaniem wszystkich postanowień Regulaminu i informacji w nim zawartych.
 
Słowniczek
1)   Sprzedawca – firma:
 
VALOR KATARZYNA BRZĄKAŁA
UL. POLNA 62/1
55-010 GROBLICE 
NIP: 997-010-44-66

2)    Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu na stronie internetowej Valor-meble.pl, w tym konsument,
3)    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zakupu mebli) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego.  
§ 1
Informacje ogólne
 1. Po wciśnięciu przycisku Dodaj do koszyka Klient wypełnia formularz zamówienia podając:
  1. wybrana forma zapłaty za meble,
  2. dane adresowe i kontaktowe,
  3. aktualny numer telefonu (ułatwia kontakt z Klientem w szczególności przy dostawie),
  4. dane do faktury (na życzenie).
 2. Powyższe dane niezbędne są do sprawnego zrealizowania zamówienia. Ich brak może wydłużyć czas realizacji.
 3. Wszystkie zamówienia przesyłane przez Klienta są potwierdzane przez zespół firmy Valor. Potwierdzenie maila wiadomością zwrotną daje pewność jej odczytania.
 4. Wszystkie meble sprzedawane przez Firmę Valor są fabrycznie nowe.
 5. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon bądź – na życzenie Kupującego – faktura VAT.
 6. Firma Valor zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności i uczciwości takiego zamówienia.

   
§ 2
Dostawa i termin realizacji
 1. Cena podana na stronie sklepu nie obejmuje kosztów transportu. Stawka za transport mebli doliczana  jest automatycznie po otwarciu zakładki z wybranym produktem i uzależniona jest od wybranej opcji zapłaty.
 2. Termin realizacji uzależniony jest od aktualnych stanów magazynowych producentów (np. wybranego koloru) i zwykle trwa on od 2 do 21 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt). Przybliżony czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie na stronie sklepu i w uzasadnionych sytuacjach może ulec wydłużeniu. ( okres przedświąteczny, sytuacje zależne od producenta )
 3. Termin realizacji zamówienia:
  a) płatność z góry - czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od chwili potwierdzenia otrzymania wpłaty na konto firmy Valor
  b) płatność przy odbiorze – czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od chwili potwierdzenia zamówienia przez firmę Valor
  W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.
 4. Dzień przed dostawą zespół Valor kontaktuje się z Klientem, by poinformować o przewidywanych godzinach dostawy, w celu sprawnego przygotowania się do odbioru. Należy mieć na uwadze, że godziny dostawy są przybliżone i mogą ulec zmianie w wyniku warunków panujących na drogach bądź z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 5. W związku z tym, że przewoźnik (jak również kurier, który ma paczkę powyżej 30kg) nie wnosi towaru do mieszkania/domu i innych lokali, Klient we własnym zakresie organizuje pomocy do rozładunku i wniesienia mebli.
 6. Meble pakowane są w paczkach do samodzielnego montażu. Wewnątrz opakowania znajdują się wszelkie niezbędne do montażu akcesoria oraz instrukcja.
 7. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. brak mebli na stanie magazynowym bezpośrednio u producenta mebli, wydłużony cykl produkcyjny niektórych modeli) termin dostawy może się przedłużyć. O ewentualnym wydłużeniu oczekiwania, Klient informowany jest telefonicznie bądź mailowo. 
 8. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. brak materaca na stanie magazynowym bezpośrednio u producenta mebli, wydłużony cykl produkcyjny niektórych modeli) zamówione meble mogą zostać wysłane oddzielnymi paczkami.
 9. Godzina oraz termin dostaw ustalane są odgórnie:
          a) kurier: poniedziałek-piątek w godzinach 8 00 - 16 00
          b) nasz transport - ​​​poniedziałek-sobota w godzinach 8 00- 22 00

 
§ 3
Płatności
 1. Za każdy przedmiot zakupiony w Sklepie Valor-meble Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny uwzględniając również koszt transportu.
 2. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przelewie do kwoty produktu należy doliczyć koszt transportu.
 3. Dane do przelewu:

   
Valor Katarzyna Brząkała
Ul. Polna 62/1
55-010 Groblice
18 1140 2004 0000 3102 7504 6788

 
§ 4
Odstąpienie od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie formularza zwrotu na adres mailowy biuro@valor-meble.pl.
  Łóżka firmy LANO (nr katalogowy LAN) nie podlegają zwrotom, jeżeli został wybrany kolor niestandardowy (dwukolorowy). W przypadku uszkodzenia zostaną wymienione dane elementy na podstawie gwarancji producenta.
 2. Konsument otrzyma formularz zwrotu wraz z pakietem informacji przesyłanego przez zespół Valor po złożonym zamówieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta   lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Towar należy zabezpieczyć i spakować w karton, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu. Uszkodzenia wynikające ze złego przygotowania paczki do wysyłki spowodują zmniejszenie wartości mebla, zatem zwrot pieniędzy zostanie pomniejszony o koszty naprawy. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Adres zwrotu towaru będzie podawany po kontakcie mailowym lub telefonicznym, gdyż towary wysyłane są z różnych miejsc magazynowych. 
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

   
§ 5
Rękojmia i gwarancja
 1. Na wszystkie towary stanowiące przedmiot zakupu udzielona zostaje gwarancja producenta.
 2. Gwarancja producenta niezależna jest od prawa wykonywania rękojmi z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności wynikającymi z Kodeksu cywilnego.

   
§ 6
Reklamacje
 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne Kupujący kieruje na adres email Sprzedawcy,
  tj. biuro@valor-meble.pl
 2. W e-mailu należy podać nr zamówienia, nazwę produktu, kolor, opis brakującego lub uszkodzonego elementu oraz przesłać zdjęcia uszkodzonego elementu.
 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, wynikające z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, płyt, miejscach łączenia desek nie będą uwzględniane, gdyż zdjęcia wykonane przez producentów przechodzą obróbkę komputerową. 
 4. Ze względu m. in. na ustawienia monitora bądź oświetlenie, kolorystyka płyt i wybarwienie tkanin mogą się nieznacznie różnić od gotowego produktu. Nie stanowi to podstawy do reklamacji ani roszczeń wynikających z uprawnień rękojmi bądź gwarancji.
 5. Reklamacje wynikające z winy kuriera będą uwzględnione tylko wtedy, gdy zostanie spisany protokół szkody przy kurierze w dniu dostarczenia przesyłki z dopiskiem, że opakowanie zewnętrzne jest uszkodzone. Prosimy zatem sprawdzić przesyłkę po jej otrzymaniu aby uniknąć kłopotów i nerwów związanych z uszkodzeniem towaru, nawet jeśli opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone. Uszkodzenia z winy kuriera często nie są widoczne na opakowaniu tylko na produkcie. Prosimy również o zrobienie zdjęcia protokółu i przesłanie na adres mailowy Sprzedawcy tj. biuro@valor-meble.pl
 6. Jeśli protokół szkody nie zostanie spisany w dniu dostarczenia przesyłki, wówczas koszty reklamacyjne będą po stronie klienta, gdyż klient nie dostosował się do zaleceń regulaminu. 
 7. Reklamacje w przypadku wady technicznej powstałej w procesie produkcji trzeba zgłosić w ciągu 10 dni od daty dostarczenia produktu. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wady po przekroczeniu tego terminu.
 
§ 7
Gwarancja nie obejmuje wad naturalnych takich jak:
 1. Zmiany koloru powodowane utlenieniem i nasłonecznieniem sosny, w przypadku mebli białych istnieje możliwość odbarwień powodowanych naturalną strukturą drewna sosnowego (zmiana barwy, sęków i słojów).
 2. Wad związanych ze złym przechowywaniem tj. zła temperatura, wilgotność, bądź konserwacja nieodpowiednimi specyfikami.
 3. Kiedy powodem obniżenia ceny jest wada towaru, o której wiadome było w momencie zakupu nie można zgłaszać reklamacji w stosunku do tej wady, na którą została udzielona obniżka ceny.
 4. Różnice w wyglądzie mebli mogą wynikać z ustawień komputera.
 5. Różnice w kolorach, układzie sęków i słojów nie mogą być reklamowane.
 6. Sęki są charakterystyczną cechą tego tworzywa naturalnego i nie są powodem do reklamacji
 7. Naturalne „skazy” oraz sęki występujące w strukturze drewna celowo zachowane w procesie tworzenia mebli podkreślają ich autentyczność i naturalne piękno.
§ 8
Postanowienia końcowe
 1. Informacje znajdujące się na stronie Valor-meble.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca zapewnia Kupującym ochronę danych osobowych, używanych wyłącznie dla realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 
 
§ 9
 Polityka prywatności
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o zaprzestaniu ich wykorzystywania.(Dz.U. nr 133 poz. 883) "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania
 2. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy Valor do celów marketingowych i ewidencyjnych.
 3.  Kupujący wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do: a) przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty, którym Sprzedawca zleca czynności niezbędne dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,b) przetwarzania jego danych osobowych w celu informowania go o produktach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące. 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl