wyszukiwanie zaawansowane
» Zasady wysyłki

Zasady wysyłki

III Realizacja zamówienia- dostawa i odbiór towarów

1.Maksymalny termin realizacji zamówień określany jest dla każdego sprzedawanego towaru oddzielnie i zawarty jest w karcie każdego produktu. Dla zamówień termin realizacji liczony jest od daty wpływu zapłaty za kupowane towary na nasz rachunek bankowy. Rzeczywisty czas realizacji zamówienia może jednak ulec wydłużeniu i uzależniony jest od terminu, w jakim zamówiony produkt dotrze do Sklepu z magazynu producenta. W takich wypadkach Klientowi zostanie podany nowy przybliżony termin, w jakim jego zamówienie zostanie zrealizowane. Informacja ta zostanie podana pocztą elektroniczną.
2.Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie dla każdego zamówienia. Przybliżony czas dostawy określony jest w karcie produktu.  
3.Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób, określony do wyboru w karcie produktu.
4.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną uwzględnione w formularzu zamówieniowym i doliczone do zapłaty lub uwzględnione w potwierdzeniu zamówienia.
5.Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.
6.Dostawca nie dostarcza (nie wnosi) towaru do lokalu Klienta. Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu. Z tym momentem przechodzi na Kupującego ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru.
7.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do Klienta.
8.Niepodjęcie przesyłki przez Klienta w terminie wcześniej przez Sklep uzgodnionym jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od umowy, z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient. W takim przypadku konieczne będzie ponowne opłacenie kosztów dostawy, w innym przypadku wpłacona tytułem zapłaty za zakupione towary kwota ulega przepadkowi w wysokości 10%, a 90% zostanie zwrócone na konto Klienta.
10.Wydanie i Odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
11. Podczas odbioru przesyłki proszę zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia jej oraz zawartości. Konieczne jest otwarcie przesyłki w obecności kuriera - proszę nie ulegać złudnemu wrażeniu iż nieuszkodzone opakowanie gwarantuje brak uszkodzeń jej zawartości. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, proszę bezwzględnie spisać Protokół Uszkodzenia Towaru (na oryginalnym druku firmy kurierskiej) i żądać potwierdzenia podpisem przez jej pracownika. Jeden egzemplarz niniejszego  protokołu proszę zachować, gdyż będzie on dokumentem niezbędnym do otrzymania od nas nowego towaru lub uszkodzonych jego elementów. W przypadku odmowy kuriera uczestnictwa w sprawdzeniu przesyłki, proszę na liście przewozowym umieścić uwagę "przyjęto warunkowo", zapis ten umożliwi ponowne wezwanie kuriera w ciągu 7 dni licząc od chwili odbioru przesyłki, celem spisania stosownego protokołu. W innym przypadku nie będą uznawane reklamacje z tytułu uszkodzenia towaru w czasie transportu. W przypadku niejasności lub problemów z kurierem, proszę o kontakt telefoniczny - udzielimy pomocy we właściwym załatwieniu sprawy.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl